Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

แบบสำรวจ

อยากให้เว็บนำเสนอแนวใด?

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติเข้าชม(21-3-56)

058306
วันนี้ : 58
เมื่อวานนี้ : 64
เดือนนี้ : 1485
เยี่ยมชมทั้งหมด : 58306
เข้าชมวันนี้ : 136
เข้าชมทั้งหมด : 260908
ผู้ที่ออนไลน์ : 1
IP ของคุณ : 50.17.66.61

::::วันนี้ในอดีต::::

21 พฤศจิกายน 2014
พ.ศ. 2326 (ค.ศ. 1783) – การขึ้นบินในอากาศของมนุษย์มีขึ้นครั้งแรกด้วยบอลลูนอากาศร้อน (ในภาพ) สร้างโดยชาวฝรั่งเศส พี่น้องมองกอลฟีเย ในกรุงปารีส
พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789) – รัฐนอร์ทแคโรไลนารับรองรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นรัฐที่ 12 ของสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2437 (ค.ศ. 1894) – สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง: กองทัพญี่ปุ่นที่สองสังหารทหารช่างและพลเรือนชาวจีนไปอย่างน้อย 20,000 คนในนครชายฝั่งลวีชุนโกว
พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) – สงครามจีน-อินเดียยุติลง เมื่อกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกาศพักรบเพียงฝ่ายเดียว และถอนกำลังออกจากดินแดนที่ยึดได้ทั้งหมดระหว่างสงครามไปจนถึงเส้นควบคุมแท้จริง
พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) – "ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์" เป็นเพลงชาติเพลงที่สองของนิวซีแลนด์ คู่กับ "ก็อดเซฟเดอะควีน" ซึ่งใช้เป็นเพลงชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2383

     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้แสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
     ทีมอนุบาลเหินฟ้า 2 ประเภทแม่นยำ ได้รับชัยชนะอันดับ 1 และประเภทยิงไกล ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ มีสมาชิกดังนี้
1. ด.ช.ชินทัต จินดาศรี ป.5/7 2. ด.ช.เกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา ป.5/5 3. ด.ช.ธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.5/7 4. ด.ช.ภัทรดนัย สุรัมย์ ป.5/8
    ทีมอนุบาลเหินฟ้า 1 ประเภทแม่นยำ ได้อันดับ 3 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ มีสมาชิกดังนี้
1. ด.ช.คณพัฒน์ วิชุมา ป.5/8 2. ด.ช.สุทธิพงษ์ ดีพร้อม ป.5/8 3. ด.ช.ธัชธรรม สมบัตินฤมิตรกุล ป.5/8

      โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้แสดงความยินดีกับ เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 จากจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ โดยมีคุณครูผู้ควบคุมและฝึกสอน ๓ ท่าน คือ ๑.นางสุนีย์ ประทุมวรรณ์ ๒. นายนพณัฐ สมานสุข ๓. นางวิลาวัลย์ นพพิบูลย์ ##
ผลการแข่งขัน ดังนี้
๑. ด.ญ.กฤศนรัตน์ พงษ์ชอุ่มดี ชั้น ป.๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๒. ด.ช.ฉัตรพัฒน์ สุขพันธ์อ่ำ ชั้น ป.๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๓. ด.ช.พสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท ชั้น ป.๕/๑ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ๔. ด.ญ.พีรดา เสนาะกลาง ชั้น ป.๖/๕ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ๕. ด.ญ.วีรตี เชื่อมั่น ชั้น ป.๖/๕ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ## นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ๑.ด.ญ.แพรวนิต เกสร เจริญกุล ๒. ด.ญ.พุทธิมา แสงอุบล ๓. ด.ช.จิรภาส เตียวเจริญโสภา ๔. ด.ญ.สุดารัตน์ นิคาโม ๕. ด.ญ.กนกวรรณ นับวันดี

 ต้องการด่วน!!!  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง  ดังนี้

1. คนงานประจำโรงครัว  เงินเดือน 5,500 บาท    เพศ ชาย หรือ หญิง  อายุ 25-50 ปี
2. พนักงานทำความสะอาดประจำตึก  เงินเดือน 5,500 บาท  เพศ หญิง  จำนวน 3 คน  อายุ 25-50 ปี
3. ยาม จำนวน 1  อัตรา  คุณสมบัติ  วิฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6 ขึ้นไป)    อายุ 25-50 ปี   อัตราเงินเดือน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มีสวัสดิการอาหารกลางวัน  สนใจติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5308-6665

 ต้องการด่วน!!!  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ  จำนวน 1  อัตรา  คุณสมบัติ  วิฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6 ขึ้นไป) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบก   จำกัดอายุไม่เกิน 50 ปี   อัตราเงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  มีสวัสดิการอาหารกลางวัน  สนใจติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5308-6665
 

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ในนาม "อนุบาลสุรินทร์เกมส์" ประเภท กรีฑา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์


 

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ในนาม "อนุบาลสุรินทร์เกมส์" ประเภท กรีฑา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ในนาม "อนุบาลสุรินทร์เกมส์" ประเภท กรีฑา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ในนาม "อนุบาลสุรินทร์เกมส์" ประเภท กรีฑา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ในนาม "อนุบาลสุรินทร์เกมส์" ประเภท กรีฑา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริวัตร บุญประสพ

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

    พยากรณ์อากาศวันนี้

    ราคาทองคำ

    อัตราแลกเปลี่ยน

    ป้ายกำกับ

    english program กติกาหุ่นยนต์๒๕๕๔ การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตารางการแข่งขันปิงปอง ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง หุ่นยนต์ศิลปหัตกรรม๒๕๕๔ อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย แข่งขันปิงปอง