Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

แบบสำรวจ

อยากให้เว็บนำเสนอแนวใด?

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติเข้าชม(21-3-56)

043107
วันนี้ : 65
เมื่อวานนี้ : 61
เดือนนี้ : 1105
เยี่ยมชมทั้งหมด : 43107
เข้าชมวันนี้ : 142
เข้าชมทั้งหมด : 194140
ผู้ที่ออนไลน์ : 1
IP ของคุณ : 54.198.224.121

::::วันนี้ในอดีต::::

23 เมษายน 2014
พ.ศ. 1891 (ค.ศ. 1348) – พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ ทรงแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งยังมีพระราชทานแก่ผู้รับในเครือจักรภพถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2204 (ค.ศ. 1661) – พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษ, พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์ และพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ ณ แอบบีเวสต์มินสเตอร์
พ.ศ. 2370 (ค.ศ. 1827) – นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวไอริช วิลเลียม โรวัน แฮมิลตัน (ในภาพ) เสนอ ทฤษฎีระบบรังสี
พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) – บริษัทโคคา-โคล่าเริ่มขาย "นิวโค้ก" แทนโคคา-โคล่า เครื่องดื่มอัดลมชั้นนำของบริษัท แต่ได้รับการตอบรับในเชิงลบอย่างมาก จนต้องนำสูตรเดิมออกวางขายในอีกไม่ถึงสามเดือนถัดมา
พ.ศ. 2101 (ค.ศ. 1558) – พระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ ทรงเสกสมรสกับพระเจ้าฟรองซัวที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ณ มหาวิหารโนตเรอดามแห่งปารีส

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมตรุยสะแนก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

     ลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมประกวดระเบียบแถว ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ณ สนามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง   ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ปีงบประมาณ 2556 – 2559
………………………………………………….
 
          ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 – 2559 แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ โดยทางโรงเรียนได้มีการคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีคะแนนสูงสุด คือ
       นางสาวเจนอักษร ดวนใหญ่     
ตัวสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน                            
       ๑. นางสาวพัณณภัทร พวงลัดดา
       ๒. นางสาวชุติมา จงใจงาม
       ๓. นางสาวจิตติภา ศรีอุฬารวัฒน์
              ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว วันที่ ๑๓ มิถุนายน   ๒๕๕๖   ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารบุญนาค นิตย์สุทธิ์อนุสรณ์   เวลา ๐๙.๐๐ น.
                
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
      
       ประกาศ ณ วันที่   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
 

                                       ศิริวัตร  บุญประสพ
                                   (นายศิริวัตร บุญประสพ)
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์


—->>>ดาวน์โหลดประกาศ  ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง<<<—-

 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 บริษัท สยามนิสสัน สุรินทร์ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อทำการย้ายโดมด้านทิศใต้สระว่้ายน้ำ มาอยู่หน้าสระว่ายน้ำ เพื่อปรับพื้นที่เดิมในการสร้างโดมหลังใหญ่ใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

     วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม "สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2556 ปีทองแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษในปีการศึกษา 2555 กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และสร้างความเข้าในเรื่องการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ณ โรงแรมทองธา่รินทร์ จ.สุรินทร์

HiTea56_6_resize

         เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2556 โรงเีรียนอนุบาลสุรินทร์ โดยสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว" ให้กับบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโฮล ชั้น ๓ อาคารบุญนาค นิตยสุทธิ์ (อนุสรณ์)

     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน" สำหรับครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้เรียนเชิญท่าน ศน.จำรัส สอนกล้า จาก สพป.สร.๑ เป็นวิทยากร

   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีการแนะนำคณะครูประจำปี 2556 และระเบียบการปฏิบัติของนักเรียนต่าง ๆ

   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประปี 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีผู้ลงสมัครเลือกตั้งจำนวน 2 เบอร์  ได้แก่  เบอร์ 1  พรรคอนุบาลจงรัก   และ เบอร์ 2 พรรคอนุบาลออฟอาเซียน     ผลการเลือกตั้งคือ เบอร์ 2 ได้รับการเลือกต้้งเป็นประธานสภานักเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริวัตร บุญประสพ

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

    พยากรณ์อากาศวันนี้

    ราคาทองคำ

    อัตราแลกเปลี่ยน

    ป้ายกำกับ

    english program กติกาหุ่นยนต์๒๕๕๔ การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๘ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตารางการแข่งขันปิงปอง ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง หุ่นยนต์ศิลปหัตกรรม๒๕๕๔ อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย แข่งขันปิงปอง