Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

แบบสำรวจ

อยากให้เว็บนำเสนอแนวใด?

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติเข้าชม(21-3-56)

062489
วันนี้ : 64
เมื่อวานนี้ : 94
เดือนนี้ : 1825
เยี่ยมชมทั้งหมด : 62489
เข้าชมวันนี้ : 114
เข้าชมทั้งหมด : 274384
ผู้ที่ออนไลน์ : 1
IP ของคุณ : 54.204.68.123

::::วันนี้ในอดีต::::

31 มกราคม 2015

  พิธีเปิด การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.สุรินทร์-อนุบาลสุรินทร์ สปรินต์ (AS.S) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 14-15 กันยายน 2556 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรี เขต 2 และผู้บริหารพร้อมคณะครูในสังกัด ประมาณ 90 ท่าน ได้มาศึกษาดูงานแผนกปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

     วันที่ 11 กันยายน 2556 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556
ผลการแข่งขัน ดังนี้
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
1. ด.ญ.ปภาวรินท์ หมายกล้า ป.3/1 ผ่านเกณฑ์
2. ด.ญ.ธนพร กิ่งมณี ป.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย
3. ด.ญ.ฐิติยา บุญรับ ป.3/1 ผ่านเกณฑ์
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
1. ด.ญ.กัญญาณัฐ สัตตธารา ป.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย
2. ด.ช.ชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ ป.6/5 ผ่านเกณฑ์
3. ด.ญ.ณฉัตร ริ้วศรี ป.6/5 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียรไน

        โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช. ติณห์ณพัตร เจียมตระกูล ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านฟังเสียง ช่วงชั้นที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการของ ธนาคารธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมนี้ นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ด้วย


 

     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้แสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
     ทีมอนุบาลเหินฟ้า 2 ประเภทแม่นยำ ได้รับชัยชนะอันดับ 1 และประเภทยิงไกล ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ มีสมาชิกดังนี้
1. ด.ช.ชินทัต จินดาศรี ป.5/7 2. ด.ช.เกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา ป.5/5 3. ด.ช.ธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.5/7 4. ด.ช.ภัทรดนัย สุรัมย์ ป.5/8
    ทีมอนุบาลเหินฟ้า 1 ประเภทแม่นยำ ได้อันดับ 3 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ มีสมาชิกดังนี้
1. ด.ช.คณพัฒน์ วิชุมา ป.5/8 2. ด.ช.สุทธิพงษ์ ดีพร้อม ป.5/8 3. ด.ช.ธัชธรรม สมบัตินฤมิตรกุล ป.5/8

      โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้แสดงความยินดีกับ เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 จากจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ โดยมีคุณครูผู้ควบคุมและฝึกสอน ๓ ท่าน คือ ๑.นางสุนีย์ ประทุมวรรณ์ ๒. นายนพณัฐ สมานสุข ๓. นางวิลาวัลย์ นพพิบูลย์ ##
ผลการแข่งขัน ดังนี้
๑. ด.ญ.กฤศนรัตน์ พงษ์ชอุ่มดี ชั้น ป.๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๒. ด.ช.ฉัตรพัฒน์ สุขพันธ์อ่ำ ชั้น ป.๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๓. ด.ช.พสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท ชั้น ป.๕/๑ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ๔. ด.ญ.พีรดา เสนาะกลาง ชั้น ป.๖/๕ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ๕. ด.ญ.วีรตี เชื่อมั่น ชั้น ป.๖/๕ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ## นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ๑.ด.ญ.แพรวนิต เกสร เจริญกุล ๒. ด.ญ.พุทธิมา แสงอุบล ๓. ด.ช.จิรภาส เตียวเจริญโสภา ๔. ด.ญ.สุดารัตน์ นิคาโม ๕. ด.ญ.กนกวรรณ นับวันดี

 ต้องการด่วน!!!  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง  ดังนี้

1. คนงานประจำโรงครัว  เงินเดือน 5,500 บาท    เพศ ชาย หรือ หญิง  อายุ 25-50 ปี
2. พนักงานทำความสะอาดประจำตึก  เงินเดือน 5,500 บาท  เพศ หญิง  จำนวน 3 คน  อายุ 25-50 ปี
3. ยาม จำนวน 1  อัตรา  คุณสมบัติ  วิฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6 ขึ้นไป)    อายุ 25-50 ปี   อัตราเงินเดือน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มีสวัสดิการอาหารกลางวัน  สนใจติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5308-6665

 ต้องการด่วน!!!  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ  จำนวน 1  อัตรา  คุณสมบัติ  วิฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6 ขึ้นไป) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบก   จำกัดอายุไม่เกิน 50 ปี   อัตราเงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  มีสวัสดิการอาหารกลางวัน  สนใจติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5308-6665
 

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ในนาม "อนุบาลสุรินทร์เกมส์" ประเภท กรีฑา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์


 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริวัตร บุญประสพ

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายกำกับ

english program กติกาหุ่นยนต์๒๕๕๔ การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตารางการแข่งขันปิงปอง ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย แข่งขันปิงปอง