โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

 

นายสมคิด รักษ์รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

School Director

-------------------------------- 

บ้านเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 32000

------------------------------

Anubarnsurin School

Mueang Surin Municipality House,

Nai Mueang Subdistrict

Mueang Surin District Surin Province 32000

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 526 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์