Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

พยากรณ์อากาศวันนี้

::::วันนี้ในอดีต::::

22 กันยายน 2018
พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) – ร้อยเอกนาธาน เฮล สายลับแห่งกองทัพภาคพื้นทวีปทวีปถูกแขวนคอโดยกองทัพอังกฤษ
พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862) – ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอล์น (ในภาพ) ประกาศเลิกทาส โดยให้อิสระแก่ทาสทุกคนในดินแดนสมาพันธรัฐอเมริกาทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2406 เป็นต้นไป
พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1961) – สภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี เพื่อจัดตั้งหน่วยสันติภาพ
พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1965) – คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผ่านข้อมติอย่างเป็นเอกฉันท์ เรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน
พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) – กองทัพอากาศอิรักโจมตีฉับพลันต่อสนามบินอิหร่านสิบแห่ง อันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอิรัก-อิหร่าน

TVเพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ประกาศรับสมัคร

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   ดังนี้
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษ  โปรแกรม EP
ขอรับใบสมัคร  วันที่ ๒-๙  มกราคม  ๒๕๕๖
สมัคร             วันที่ ๑๐-๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖
ห้องเรียนปกติ
ขอรับใบสมัคร  วันที่ ๒๑-๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖
สมัคร             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รับนักเรียนที่เลื่อนจากชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  โดยให้ผู้ปกครองขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
—รายละเอียดทั้งหมดดาว์นโหลดดูได้ที่นี่——

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ๒ อัตรา…ด่วน!

         โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   ต้องการรับสมัครครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน  2 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท  ติดต่อได้ที่หมายเลข 085- 3086- 665 ด่วน

ประกาศผลสอบครูและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

        ผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งครู และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตามประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้วนั้น  บัดนี้มีผู้ที่สอบได้ตามลำดับดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องฝึกทักษะหุ่นยนต์) ได้แก่…
  • ลำดับที่ ๑  นายประดิษฐ์  จันทร์ใส
  • ลำดับที่ ๒  นายสุพิศ  กองชัย             สำรอง
  • ลำดับที่ ๓  นายปรีชา  ชันวงษ์           สำรอง
 • ครูสอนคอมพิวเตอร์อนุบาลศึกษา  ได้แก่…
  • ลำดับที่ ๑ นางสาวเกื้อกูล  โสดา
  • ลำดับที่ ๒ นางสาวฐิตินันท์  มณีศรี      สำรอง
  • ลำดับที่ ๓ นางปุญยานุช  อนุเคราะห์   สำรอง
 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด  ได้แก่…
  • ลำดับที่ ๑ นายสมศักดิ์  ดอกบัว
  • ลำดับที่ ๒ นายพีรภาพ  คำแก้ว             สำรอง
  • ลำดับที่ ๓ นางสาวชุติมา  จงใจงาม     สำรอง

        ให้ผู้ที่สอบได้อันดับที่ ๑ มาทำสัญญาและปฏิบัติงานในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ที่งานบุคลากร  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

รับสมัครครูคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่…ด่วน

           โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังต่อไปนี้…

๑. เจ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์(ห้องฝึกทักษะหุ่นยนต์)  จำนวน ๑ อัตรา
         -เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ด้านโปรแกรมเมอร์ ด้านหุ่นยนต์ หรือแมคานิค
         -จบการศึกษาระดับ ป.วช. หรือ ป.วส. หรือ ปริญญาตรี

๒. ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับอนุบาลศึกษา  จำนวน ๑ อัตรา 
        -เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
        -จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สนใจสมัครได้แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมาสอบสัมภาษณ์พร้อมหลักฐานต่างๆในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (สมัครทางออนไลน์ตามลิงค์ข้างล่างนี้เท่านั้น)

คลิกที่นี่…>>>สมัครเจ้าหน้าที่และครูคอมพวเตอร์ ๒๕๕๕

ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างหลายอัตรา…ด่วน

       โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในหลายด้าน จำนวน ๖ อัตรา ดังต่อไปนี้…

๑. เจ้าหน้าที่โครงการ EIS   จำนวน  ๒ อัตรา  เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท

      -เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับครูต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี   

๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา  จำนวน  ๑ อัตรา  เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท

     -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถพูดภาษาในกลุ่มอาเซียนได้

๓. เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด   จำนวน  ๑ อัตรา  เงินเดือน  ๗,๙๔๐ บาท

๔. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ EIS    จำนวน  ๑ อัตรา  เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท

๕. เจ้าหน้าที่ประจำห้องสืบค้นและห้องสมุด EP    จำนวน  ๑ อัตรา  เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท

        ผู้ที่สนใจสมัครได้แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  และมาสอบสัมภาษณ์พร้อมหลักฐานต่างๆในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์  (สมัครทางออนไลน์ตามลิงค์ข้างล่างนี้เท่านั้น)

        คลิกที่นี่…สมัครเจ้าหน้าที่ ๒๕๕๕

        

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยโครงการ English Program

              ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยโครงการ English Program และ English for Integarted Study โดยทางโรงเรียนได้มีการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555

ผลการคัดเลือก มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายระเอียดดังเอกสารแนบ

http://anubarnsurin.ac.th/wp-content/uploads/file/top.doc

 

หมายเหตุ : ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว วันที่ 25 เมษายน 2555

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

   

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูผู้สอน  2 อัตรา ดังนี้

1. ครูวิทยาศาสตร์ มีความถนัดทางด้าน ฟิสิก เคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

2. ครูนาฏศิลป์   จำนวน  1  อัตรา

3. ครูดนตรี  จำนวน  1 อัตรา

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ !!!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.  2554

ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ Download

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                    ประกาศ ณ  วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.  2554

 

                                                                       

                                                                         (นายศิริวัตร  บุญประสพ)

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

รับสมัครครูภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์..ด่วน

 

     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(สามารถสื่อสารกับครูชาวต่างประเทศได้ จะรับพิจารณาก่อน) และครูวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือนตามวุฒิ   รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฏาคม  2554   สัมภาษณ์  วันที่ 4 กรกฏาคม  2554  ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-511188 หรือ 088-5864234

       ท่านสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์… คลิกเพื่อสมัคร

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ

      โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง  เงินเดือนตามวุฒิ  (ถ้าเรียนหลักสูตร 5 ปี จะพิจารณาก่อน)  รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน  2554   สัมภาษณ์  วันที่ 16 มิถุนายน  2554  ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-511188 หรือ นางสาวอรวรรณ สุนทรสารสาสน์
 081-3766310

       ท่านสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์… คลิกเพื่อสมัคร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด รักษ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

สถิติเข้าชม(21-3-56)

166413
วันนี้ : 5
เมื่อวานนี้ : 116
เดือนนี้ : 1938
เยี่ยมชมทั้งหมด : 166413
เข้าชมวันนี้ : 66
เข้าชมทั้งหมด : 648384
ผู้ที่ออนไลน์ : 1
IP ของคุณ : 54.196.13.210

ป้ายกำกับ

english program Science Teachers Urgently required การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย