โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ สปช.๒๐๖/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ วันที่ 29 มีนาคม 2565)ประกาศ1.pngประกาศ2.pngเอกสารประกวด1.png

เอกสารประกวด2.png

เอกสารประกวด3.png

เอกสารประกวด4.png

เอกสารประกวด5.png

เอกสารประกวด6.png

เอกสารประกวด7.png

เอกสารประกวด8.png

เอกสารประกวด9.png

เอกสารประกวด10.png

 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor 

ผู้อำนวยการโรงเรียน


bos

 

นายเสงี่ยม  วงค์พล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Login Form

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้อง King)

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน
  • การขอใช้อาคารสถานที่
  • การขอใบแทนเอกสาร
  • คู่มืองานพิธีการ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

Facebook

Education Site

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

 B asean MOE

obec.gif

 o-net.jpg

 law

  menu2

 ttv banner 170x68

 ETV banner

 ebook

g2k.gif

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

ผู้เข้าชม

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี