โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
-
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
4
ข้าราชการครู
140
155
295
ครูพนักงานราชการ
146
147
293
ครูอัตราจ้างชาวไทย
146
147
293
ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
146
147
293
ลูกจ้างชั่วคราว
146
147
293
รวมทั้งหมด
1,553
1,609
3,162

ผู้อำนวยการโรงเรียน


bos

 

นายเสงี่ยม  วงค์พล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Login Form

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้อง King)

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน
  • การขอใช้อาคารสถานที่
  • การขอใบแทนเอกสาร
  • คู่มืองานพิธีการ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

Facebook

Education Site

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

 B asean MOE

obec.gif

 o-net.jpg

 law

  menu2

 ttv banner 170x68

 ETV banner

 ebook

g2k.gif

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

ผู้เข้าชม

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี