โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

ผู้อำนวยการโรงเรียน


bos

 

นายเสงี่ยม  วงค์พล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Login Form

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้อง King)

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน
  • การขอใช้อาคารสถานที่
  • การขอใบแทนเอกสาร
  • คู่มืองานพิธีการ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

Facebook

Education Site

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

 B asean MOE

obec.gif

 o-net.jpg

 law

  menu2

 ttv banner 170x68

 ETV banner

 ebook

g2k.gif

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

ผู้เข้าชม

มี 471 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี