Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

แบบสำรวจ

อยากให้เว็บนำเสนอแนวใด?

View Results

Loading ... Loading ...

สถิติเข้าชม(21-3-56)

097567
วันนี้ : 18
เมื่อวานนี้ : 95
เดือนนี้ : 2024
เยี่ยมชมทั้งหมด : 97567
เข้าชมวันนี้ : 41
เข้าชมทั้งหมด : 388243
ผู้ที่ออนไลน์ : 1
IP ของคุณ : 54.90.160.72

::::วันนี้ในอดีต::::

30 เมษายน 2016
พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) – สงครามโลกครั้งที่สอง: เมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเคลื่อนเข้าใกล้เบอร์ลิน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์และเอวา บราวน์ ทำอัตวินิบาตกรรม ในฟือแรร์บุงเกอร์ หนึ่งวันภายหลังทั้งสองสมรสกัน
พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) – ในกรุงโบโกตา โคลอมเบีย การลงนามในกฎบัตรขององค์การนานารัฐอเมริกัน นำไปสู่การก่อตั้งองค์กรดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) – กองกำลังเวียดนามเหนือเข้ายึดกรุงไซ่ง่อน อันเป็นการยุติสงครามเวียดนาม เมื่อเวียดนามใต้ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อเวียดนามเหนือ
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) – องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ เซิร์น ประกาศให้ทุกคนสามารถใช้เวิลด์ไวด์เว็บ อันเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต ได้โดยเสรี

ชมสด รายการโทรทัศน์วงจรปิดอนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25 จันทร์-ศุกร์

Scan20002
Scan2
 

1ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ฉบับ PDF

prakad1 (2)_resize
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทั้งหมด <<<<

king

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

 

 

kd3

ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศทั้งหมดได้ที่นี่ 

kd1

ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศทั้งหมดได้ที่นี่

kd2ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลิมชัย สุขตาม ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดยอดนักพูด ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยต้องการให้นักเรียนกล้าแสดงออกต่อที่ชุมชน มีทักษะการพูดที่ดี และนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้


open house_resize

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English  Program)  
ประจำ
ปีการศึกษา 2559

     ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ข้อ 6.3 การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)  โดยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความสามารถพื้นฐานทางภาษาตามวัย พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

    บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาผลการประเมินพัฒนาการ และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ดังรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คน (โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัว) ดังนี้
1. เด็กหญิงพรทิรา  สัตย์ซื่อ  
2. เด็กชายปรินทร์วรรธฒ์  ศิริมัย  
3. เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  เตียวเจริญโสภา  
4. เด็กหญิงธัญลัลน์  กิจสุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอลีนตา  สมหวัง  
6. เด็กชายศักดินันท์  น้องดี  
7. เด็กหญิงนวพรรษน์  ขันธรักษา  
8. เด็กหญิงอธีนา  อริยะชัยพาณิชย์  
9. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เศรษฐลิขิต  
10. เด็กชายกิตกวิน  ตรีนิติ
11. เด็กหญิงเฌอฟ้า  อิสรีย์วรพัต  
12. เด็กชายแทนคุณ  แดงมันฮับ  
13. เด็กชายคมิก  คูกิจติเกษม  
14. เด็กชายณัชพล  เพิ่มพูน  
15. เด็กชายณัฐชานันท์  เศรษฐพัฒนชัย   
16. เด็กหญิงพิมพ์พัฐศา  สกุลมาศวงศ์  
17. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์  
18. เด็กชายกษิเดช  โอรสรัมย์  
19. เด็กชายกษิดิศ  โอรสรัมย์  
20. เด็กชายณคุณ  ไกรรณภูมิ  
21. เด็กหญิงเนติรัตน์  คุ้มมี  
22. เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อเกษมศานต์  
23. เด็กชายเอก  ชวะเดช  
24. เด็กหญิงณิชชยา  มุ่งเจริญพร  
25. เด็กชายเตโชชัย  มหรรทัศนพงศ์

รายละเอียดของประกาศทั้งหมด และรายรายชื่อสำรอง ดาวน์โหลดได้จาก ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤ
ษ (English  Program)  ประจำปีการศึกษา 2559
  glownew_e0

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเฉลิมชัย สุขตาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

  รายการโทรทัศน์วงจรปิด

  รายการโทรทัศน์วงจรปิด

  พยากรณ์อากาศวันนี้

  ราคาทองคำ

  อัตราแลกเปลี่ยน

  ป้ายกำกับ

  english program การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตารางการแข่งขันปิงปอง ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย แข่งขันปิงปอง